AVG privacy-statement

PAR-AV Productions is specialist op binnen de audiovisuele branche. Om offertes en facturen te kunnen maken ontvangen wij van onze “Potentiele” klanten de n.a.w. gegevens. PAR-AV Productions neemt de privacy van de “potentiële” klanten dan ook zeer serieus en zal zeer zorgvuldig met deze informatie omgaan.

In dit document wordt de Privacy Policy van PAR-AV Productions uiteengezet. De voorwaarden zijn van toepassing op de “potentiële” klanten van PAR-AV Productions.
Uiteraard voldoen wij aan de gestelde eisen voor de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Artikel 1. Wie is PAR-AV Productions? 

 1. PAR-AV is de handelsnaam van eenmanszaak Rudolf Keizer, statutair gevestigd te Kudelstaart (Nederland). PAR-AV Productions hoofdkantoor bevindt zich in Aalsmeer op Aalsmeerderweg 98K, 1432 CT en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 34195294

Artikel 2. Welke informatie verzamelt PAR-AV plus geheimhoudingsplicht.

 1. PAR-AV verplicht zich tot strikte geheimhouding met betrekking tot de door opdrachtgever verstrekte “Informatie” in de meest ruime zin en direct of indirect daarmee verband houdende informatie. Deze verplichting tot geheimhouding en vertrouwelijkheid betreft onder meer, maar is niet beperkt tot informatie uit de geleverde informatie zoals offertes en facturen van de Opdrachtgever, klanten en Leveranciers van de Opdrachtgever en concurrenten van de Opdrachtgever.
 2. Al onze medewerkers hebben zich online ingelezen in de basisbegrippen van de AVG.
 3. De aangeleverde gegevens blijven bewaard zo lang als dat de klant een zakelijke relatie heeft bij PAR-AV Productions. Deze gegevens kunnen namelijk gebruikt worden om de historische orders te controleren.
 4. De aangeleverde informatie van de “potentiële” klant wordt bij de firma Snelstart.nl (KvK Alkmaar onder nummer 37054131) in de Cloud bewaard en beveiligd middels (meerdere) wachtwoorden. Alle werknemers van PAR-AV Productions hebben toegang hiertoe.
 5. PAR-AV Productions heeft de voorkeur om digitaal te werken. Daarvoor zijn onze computers, telefoons, tablets, etc. altijd up-to-date beveiligd met beveiligingssoftware en bedieningssoftware.

 

Artikel 3. Voor welke doeleinden zal PAR-AV Productions “potentiele” klanteninformatie gebruiken?

 1. PAR-AV Productions zal de informatie van “potentiële” klanten voor de volgende doeleinden gebruiken:

* Om met “potentiële” klanten te communiceren over PAR-AV Productions en (potentiële) klanten informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten en producten, zoals updates en nieuwsberichten.

 1. Gebruik door PAR-AV Productions:

PAR-AV Productions er heeft een hekel aan spam, en gaat ervan uit dat “potentiële” klanten dat ook heeft. PAR-AV productions zal “potentiële” klanten dan ook slechts 1x per maand op de hoogte stellen van nieuws middels de nieuwsbrief. Mocht men geen prijs stellen op het ontvangen van dergelijke e-mails, dan kan men zich uitschrijven via een link welke onderin de e-mail te vinden is.

 

Artikel 4. Op welke wijze beschermt PAR-AV Productions persoonlijke informatie van “potentiële” klanten?

 1. PAR-AV Productions zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoons- of bedrijfsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle belangrijke stukken staan in ‘Clouddiensten’ zoals Google Drive en Microsoft Onedrive, en Snelstart online. Alle communicatiemiddelen zijn voorzien van een geheime inlogcode.

 

Artikel 5. Doorgifte naar landen buiten de EU

 1. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat (potentiële) klanten (persoons-of bedrijfs- ) gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan PAR-AV Productions.

Gelieerde ondernemingen en/of Adverteerders in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Hierbij stemt (potentiële) klanten, voor zover nodig, er mee in dat (potentiële) klanten (persoons-)gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa kunnen worden doorgegeven. Denk daarbij aan Cloud oplossingen die wereldwijd aangeboden worden.

 

Artikel 6. Kennisneming en verbetering van (potentiele) klanten gegevens

 1. Men kan als “potentiële” klanten van PAR-AV Productions (persoons-) gegevens altijd bekijken. Als men wil weten welke gegevens PAR-AV Productions over hen heeft vastgelegd, of als men gegevens wil wijzigen of wissen, dan kan men een mail sturen naar: administratie@par-av.nl

 

Artikel 7. Kan deze Privacy Statement worden gewijzigd?

 1. Het kan voorkomen dat het privacy beleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Dat zal dan op deze pagina staan, dus het is handig om hier regelmatig te kijken.

 

Artikel 8. Vragen

Voor vragen kunt u zich wenden tot onze administratie: 0297-712600 of per email:
Administratie@par-av.nl